Файер Протекшън ЕООД

За нас

Файер Протекшън е фирма, създадена през 2008 година в гр. Стара Загора.
Вече 10 години се изграждаме и доказваме в областта на комплексното пожарообезопасяване на сгради и обекти, противопожарно обследване, пожарна безопасност, проектиране и поддръжка на пожарогасителни системи.
Предлагаме противопожарна техника и инсталации в гр. Стара Загора и страната.

Услуги

♦ КОМПЛЕКСНО ПОЖАРООБЕЗОПАСЯВАНЕ
Файер Протекшън предлага комплексна противопожарна защита на обекти за територията на цялата страна, включваща:
• Противопожарно обследване на обекти
• Изготвяне на пожаротехнически експертизи
• Провеждане на инструктажи и обучение по пожарна и аварийна безопасност
• Доставка на противопожарно оборудване, защитна екипировка, знаци, табели, противопожарни врати, димни клапи, огнезащитни състави
• Сервиз и изпитание на противопожарни уреди и съоръжения, пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации
• Изготвяне на проекти по пожарна безопасност, на пожарогасителни, пожароизвестителни и аварийни инсталации, ПБЗ, планове за безопасна експлоатация и план за управление на строителни отпадъци
• Изпълнение на пожарогасителни, пожароизвестителни и аварийни инсталации
• Консултации по всички въпроси, свързани с пожарната безопасност на обектите, разработване и изготвяне на документи за пожарна безопасност и схеми за евакуация, планове за аварии, бедствия и катастрофи.
Специалистите, работещи във Файер Протекшън ЕООД провеждат инструктажи и обучение на персонала за реагиране в случай на възникнал пожар.

♦ ПОЖАРНО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА СГРАДИ И ОБЕКТИ - СТАРА ЗАГОРА
В пожарообезопасяването влизат услуги по:
• Противопожарно обследване на обекти
• Организация и реализация по извършването на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност
• Извършване на пожаро - технически експертизи
• Провеждане на инструктажи и обучение по пожарна и аварийна безопасност
• Доставка на противопожарно оборудване
• Сервиз и изпитание на противопожарни уреди и съоръжения, пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации
• Изготвяне на проекти по пожарна безопасност
• Изпълнение на пожарогасителни, пожароизвестителни и аварийни инсталации

♦ ПРОТИВОПОЖАРНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ В СТАРА ЗАГОРА
Противопожарното обследване на обекти, извършвано от дружеството, представлява комплекс от технически и организационни мероприятия, като:
• Изготвяне на оценка за противопожарната осигуреност
• Проучване на рискове за възникване и разпространение на пожари
• Разработване на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни актове и осъществяване на контрол за спазването им
• Отстраняване на условията и причините за възникване и разпространение на пожари
• Създаване на планове за евакуация
• Инструктажи и обучение по пожарна и аварийна безопасност
• Създаване на условия за успешно пожарогасене

♦ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В СТАРА ЗАГОРА
Фирма Файер Протекшън ЕООД осигурява противопожарна защита за различни обекти, изготвя проекти по пожарна безопасност, аварийни планове за предотвратяване на пожари и аварии, както и планове за управление на строителни отпадъци.

♦ ПРОЕКТИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИТЕМИ
Дружеството предлага проектирането и поддръжката на пожарогасителни системи, за територията на Стара Загора и на цялата страна. Предлага също:
• Проектиране и поддръжка на пожарогасители
• Проектиране и поддръжка на противопожарни врати
• Схеми за евакуация
• Обучение по пожарна безопасност

♦ ПРОТИВОПОЖАРНИ ИНСТАЛАЦИИ В СТАРА ЗАГОРА
Файер Протекшън ЕООД изгражда противопожарни инсталации за сгради, обекти или производствени бази в гр.Стара Загора и цялата страна.
Фирмата изготвя проекти по противопожарна безопасност, аварийни планове в случаи на пожари, както и планове за евакуации на сгради.
Чрез закупените от нас противопожарни инсталации, Вие си гарантирате спокойствие и безопасност от пожари на имот и собственост.

Противопожарна техника

Фирмата предлага:
• Носими, стационарни и автоматични пожарогасители
• Противопожарни врати и аксесоари
• Пожарни шкафове, табла и касети
• Пожарни шлангове и пожарна арматура
• Пожарогасителни системи
• Пожароизвестителни инсталации
• Професионално пожарникарско облекло и оборудване
• Оборудване на противопожарни и аварийно-спасителни автомобили и други

Работно време

Понеделник 8.30-17.30ч. - офис; 7.30-16.00ч. - сервиз
Вторник 8.30-17.30ч. - офис; 7.30-16.00ч. - сервиз
Сряда 8.30-17.30ч. - офис; 7.30-16.00ч. - сервиз
Четвъртък 8.30-17.30ч. - офис; 7.30-16.00ч. - сервиз
Петък 8.30-17.30ч. - офис; 7.30-16.00ч. - сервиз
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане

Плащане в брой

С кредитна карта

Банков превод

Наложен платеж